Gợi ý: bạn nên Đăng nhập

Điều khoản và quy định của trang web huynhduc.net

Trang web hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, với mục tiêu là cung cấp công cụ để hỗ trợ người cần mua, người cần bán hàng hóa dịch vụ tra cứu và tìm gặp để trao đổi dễ dàng hơn.


Trang web được quản trị bởi Nguyễn Quang Dũng,
địa chỉ: KV Phú Sơn, Phường Nhơn Hòa, Tx. An Nhơn, Bình Định. Số tài khoản tại ngân hàng Vietcombank - CN Bình Định :
Trang web có công cụ đăng nhập, để lưu lại các thông tin phát sinh của từng thành viên.
Trang web là nơi gặp gỡ giữa người mua và người bán, mọi sản phẩm - dịch vụ đều do bên mua và bên bán tự thỏa thuận và tự giải quyết. Chúng tôi không can thiệp vào quá trình trao đổi mua bán và hậu mãi giữa các bên.

1. CẤM ĐĂNG TẢI CÁC SẢN PHẨM - DỊCH VỤ THUỘC NHÓM NHẠY CẢM HOẶC VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. NẾU BỊ PHÁT HIỆN, TÙY MỨC ĐỘ MÀ CHÚNG TÔI CÓ QUYỀN XÓA BÀI, XÓA TÀI KHOẢN HOẶC BÁO CHO CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN XỬ LÝ.
2. THU THẬP THÔNG TIN: CHÚNG TÔI HOẶC CÁC NHÀ ĐỐI TÁC QUẢNG CÁO CÓ KHI SỬ DỤNG COOKIE HOẶC THU THẬP THÔNG TIN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ.
3. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB

Quy định này được áp dụng từ ngày 27-2-2022 cho đến khi có cập nhật mới.
© 2021 by ITUSA Co., Ltd
Điều khoản | Liên hệ | Hotline: 0898.795588